Personale

Personale

I personalegruppen.

Arbejder vi for åbenhed i dialogen.

Det vil sige ærlighed, gensidig tillid og respekt suppleret med interesse og omsorg for hinanden.

 

I samarbejdet med forældrene lægger vi stor vægt på gensidig tillid og respekt. Dette foregår ved åbenhed, ærlighed og daglige samtaler såvel ved aflevering som ved afhentning, samt gennem personalets imødekommenhed og fleksibilitet i hverdagen.

 

Karen.

Jeg er 59 år, bor i Haderslev, er gift på 38. år og har 3 voksne piger.

Jeg har bl.a. arbejdet som privat og kommunal dagplejer i eget hjem siden slutningen af 1980‘erne.

Jeg og en kollega startede Morgenfruen i 1998. Jeg fungerer som stedets leder, men deltager dagligt i dagens arbejde i Morgenfruen og i samarbejdet med børn og forældre.

Gitte.

Jeg er 45 år og bosat i Haderslev. Jeg er uddannet pædagog ved Odense pædagogseminarium i 1998. Jeg har 2 drenge på 12 og 15 år, som går i den tyske skole. Min fritid bruger jeg på mine børn, familie og venner. Jeg er ansat i Morgenfruen i 2013.

 

Vicki.

Jeg er 38 år og uddannet pædagog ved Haderslev Seminarium i 2005 med linjefagene natur og dansk. Jeg er ansat i Morgenfruen i 2005.

Jeg bor i Haderslev, er gift og har 2 børn på 5 og 9 år.